Phone:

Email:

Degrees and Certifications:

Master of Education, Teaching English to Speakers of Other Languages Bachelor of Science, Spanish Language

Mrs. Simmons

Welcome!

I teach English as a Second Language at SEEC, SES, SMS, and SHS.

Nice to meet you!

Please contact me if you have any questions!

lsimmons@saralandboe.org

 

¡Bienvenidos!

Enseño inglés como segundo idioma en nuestras cuatro escuelas.

Encantada de conocerles!

¡Por favor, pónganse en contacto conmigo si tienen alguna pregunta!

lsimmons@saralandboe.org

 

Chào mừng bạn

Tôi dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai tại cả bốn trường của chúng tôi.

Rất vui được gặp bạn!

Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi!

lsimmons@saralandboe.org

 

欢迎

我在我们所有的四所学校教授英语作为第二语言。

很高兴见到你

若你有任何疑问请联络我

lsimmons@saralandboe.org

 

સ્વાગત છે

હું અમારી ચારેય સ્કૂલોમાં અંગ્રેજીને બીજી ભાષા તરીકે શીખવું છું.

તમને મળીને આનંદ થયો!

જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય તો કૃપા કરીને મને સંપર્ક કરો

lsimmons@saralandboe.org

 

வரவேற்பு

எங்கள் நான்கு பள்ளிகளிலும் ஆங்கிலத்தை இரண்டாம் மொழியாக கற்பிக்கிறேன்.

உங்களை சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி!

உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் என்னை தொடர்பு கொள்ளவும்

lsimmons@saralandboe.org